PENTEK, Z. Jacek Bonarek, Bizancjum w dobie bitwy pod Mantzikert. Znaczenie zagrożenia seldżuckiego w polityce bizantyńskiej w XI wieku, Jacek Bonarek, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2011, ss. 296, mapy. Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, v. 19, p. 324-326, 1 Jan. 2012.