PENTEK, Z. Ludwik Tuberon de Crieva, Pamiętniki o czasach moich. Tłumaczenie, wstęp i przypisy Piotr Wróbel i Jacek Bonarek, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2016, ss. 441+1 nlb. Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, v. 26, p. 294-295, 3 Dec. 2019.