SOKULSKI, M. Paweł Wawryszuk, Stosunki polsko-jugosłowiańskie 1945–1971, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Warszawa 2019 (seria Monografie, t. 145), ss. 328. Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, v. 27, p. 251-262, 13 Dec. 2020.