SAJKOWSKI, W. XX Balcanicum conference. Materials (22–23 X 2021): I. Osmańska groza nad Europą. Z dziejów walk zbrojnych z Imperium Osmańskim II. W stulecie sojuszu polsko-rumuńskiego. Rumunia i księstwa rumuńskie w polityce europejskiej. Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, [S. l.], v. 28, n. 2, p. 231–247, 2021. DOI: 10.14746/bp.2021.28.29. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bp/article/view/30527. Acesso em: 26 nov. 2022.