PASZKIEWICZ, J. Asymetryczne Bałkany: działania asymetryczne, militarne i polityka bezpieczeństwa na Półwyspie Bałkańskim w XX i XXI wieku: materiały i studia, red. Danuta Gibas-Krzak, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa, 2015, ss. 391. Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, v. 22, n. 2, p. 220-223, 8 Mar. 2016.