LESZKA, M. J. Aleksander Paroń, Pieczyngowie. Koczownicy w krajobrazie politycznym i kulturowym średniowiecznej Europy, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław 2015, ss. 520. Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, v. 23, p. 203-206, 26 Jan. 2017.