CZEKALSKI, T. Instituti i Studimeve për krimet dhe pasojat e komunizmit, Fjalor enciklopedik i viktimave të terrorit komunist, red. Azem Qazimi i in., Tirana 2012–2016, t. 1–5. Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, v. 23, p. 207-209, 26 Jan. 2017.