Pentek, Zdzisław. 2018. “Miasto Na skrzyżowaniu mórz I kontynentów. Wczesno- I średniobizantyński Konstantynopol Jako Miasto Portowe. Redakcja Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow, Wydawnictwo Lodziensia Nr XXIII]”. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia 24 (February):245-48. https://doi.org/10.14746/bp.2017.24.15.