Krezel, Piotr. 2012. “Maciej Czerwiński, Semiotyka Dyskursu Historycznego. Chorwackie I Serbskie Syntezy dziejów Narodu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, Ss. 291.”. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia 19 (January), 322-24. https://doi.org/10.14746/bp.2012.19.26.