Pentek, Zdzisław. 2012. “Jacek Bonarek, Bizancjum W Dobie Bitwy Pod Mantzikert. Znaczenie zagrożenia seldżuckiego W Polityce bizantyńskiej W XI Wieku, Jacek Bonarek, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2011, Ss. 296, Mapy.”. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia 19 (January), 324-26. https://doi.org/10.14746/bp.2012.19.27.