Pentek, Zdzisław. 2019. “Ludwik Tuberon De Crieva, Pamiętniki O Czasach Moich. Tłumaczenie, wstęp I Przypisy Piotr Wróbel I Jacek Bonarek, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2016, Ss. 441+1 Nlb.”. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia 26 (December), 294-95. https://doi.org/10.14746/bp.2019.26.17.