Pentek, Z. (2018) “Miasto na skrzyżowaniu mórz i kontynentów. Wczesno- i średniobizantyński Konstantynopol jako miasto portowe. Redakcja Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow, Wydawnictwo Lodziensia nr XXIII]”, Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, 24, pp. 245–248. doi: 10.14746/bp.2017.24.15.