Pentek, Z. (2019) “Zofia A. Brzozowska, Mirosław J. Leszka, Maria Lekapene, Empress of the Bulgarians. Neither a Saint nor a Malefactress, translated by Marek Majer, Artur Mękarski, Michał Zytka, Łódź-Kraków 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 226+2, il. [series Byzantina Lodziensia XXXVI]”, Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, 25, pp. 325–327. doi: 10.14746/bp.2018.25.22.