Czekalski, T. (2019) “Stanisław Cieślak SJ, Ndre Mjeda dhe jezuitët e tjerë të Provincës së Venecies në Krakov, tłum. Leonard Zissi, (Ndre Mjeda i inni jezuici z prowincji weneckiej w Krakowie), Tirana 2018, pp. 192”., Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, 25, pp. 329–332. doi: 10.14746/bp.2018.25.18.