Krezel, P. (2012) “Maciej Czerwiński, Semiotyka dyskursu historycznego. Chorwackie i serbskie syntezy dziejów narodu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, ss. 291.”, Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, 19, pp. 322-324. doi: 10.14746/bp.2012.19.26.