Pentek, Z. (2012) “Jacek Bonarek, Bizancjum w dobie bitwy pod Mantzikert. Znaczenie zagrożenia seldżuckiego w polityce bizantyńskiej w XI wieku, Jacek Bonarek, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2011, ss. 296, mapy.”, Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, 19, pp. 324-326. doi: 10.14746/bp.2012.19.27.