Pentek, Z. (2019) “Ludwik Tuberon de Crieva, Pamiętniki o czasach moich. Tłumaczenie, wstęp i przypisy Piotr Wróbel i Jacek Bonarek, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2016, ss. 441+1 nlb.”, Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, 26, pp. 294-295. doi: 10.14746/bp.2019.26.17.