Moroz-Grzelak, L. (2020) “Bośnia i Hercegowina. Kultura, literatura, język, polityka, red. Anetta Buras-Marciniak, seria Bałkany XX/XXI, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, ss. 303. ”, Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, 26, pp. 296-299. doi: 10.14746/bp.2019.26.18.