Sokulski, M. (2020) “Paweł Wawryszuk, Stosunki polsko-jugosłowiańskie 1945–1971, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Warszawa 2019 (seria Monografie, t. 145), ss. 328.”, Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, 27, pp. 251-262. doi: 10.14746/bp.2020.27.20.