Sajkowski, W. (2021) “XX Balcanicum conference. Materials (22–23 X 2021): I. Osmańska groza nad Europą. Z dziejów walk zbrojnych z Imperium Osmańskim II. W stulecie sojuszu polsko-rumuńskiego. Rumunia i księstwa rumuńskie w polityce europejskiej”, Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, 28(2), pp. 231–247. doi: 10.14746/bp.2021.28.29.