Paszkiewicz, J. (2016) “Asymetryczne Bałkany: działania asymetryczne, militarne i polityka bezpieczeństwa na Półwyspie Bałkańskim w XX i XXI wieku: materiały i studia, red. Danuta Gibas-Krzak, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa, 2015, ss. 391.”, Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, 22(2), pp. 220-223. doi: 10.14746/bp.2015.22.35.