Leszka, M. J. (2017) “Aleksander Paroń, Pieczyngowie. Koczownicy w krajobrazie politycznym i kulturowym średniowiecznej Europy, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław 2015, ss. 520.”, Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, 23, pp. 203-206. Available at: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bp/article/view/6635 (Accessed: 26October2021).