Czekalski, T. (2017) “Instituti i Studimeve për krimet dhe pasojat e komunizmit, Fjalor enciklopedik i viktimave të terrorit komunist, red. Azem Qazimi i in., Tirana 2012–2016, t. 1–5.”, Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, 23, pp. 207-209. Available at: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bp/article/view/6932 (Accessed: 26October2021).