[1]
T. Czekalski, “Stanisław Cieślak SJ, Ndre Mjeda dhe jezuitët e tjerë të Provincës së Venecies në Krakov, tłum. Leonard Zissi, (Ndre Mjeda i inni jezuici z prowincji weneckiej w Krakowie), Tirana 2018, pp. 192”., BP, vol. 25, pp. 329–332, Feb. 2019.