[1]
M. Leszka, “Milijana Kajmakamova, Vlast i istorija v Srednovekovna Bălgarija VII-XIV vek, Paradigma, Sofija 2011, ss. 340.”, bp, vol. 20, pp. 239-242, Jan. 2013.