[1]
P. Krezel, “Maciej Czerwiński, Semiotyka dyskursu historycznego. Chorwackie i serbskie syntezy dziejów narodu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, ss. 291.”, bp, vol. 19, pp. 322-324, Jan. 2012.