[1]
W. Sajkowski, “XX Balcanicum conference. Materials (22–23 X 2021): I. Osmańska groza nad Europą. Z dziejów walk zbrojnych z Imperium Osmańskim II. W stulecie sojuszu polsko-rumuńskiego. Rumunia i księstwa rumuńskie w polityce europejskiej”, bp, vol. 28, no. 2, pp. 231–247, Dec. 2021.