[1]
M. J. Leszka, “Aleksander Paroń, Pieczyngowie. Koczownicy w krajobrazie politycznym i kulturowym średniowiecznej Europy, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław 2015, ss. 520.”, bp, vol. 23, pp. 203-206, Jan. 2017.