Krezel, P. “Maciej Czerwiński, Semiotyka Dyskursu Historycznego. Chorwackie I Serbskie Syntezy dziejów Narodu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, Ss. 291.”. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, Vol. 19, Jan. 2012, pp. 322-4, doi:10.14746/bp.2012.19.26.