Pentek, Z. “The Bulgarian State in 927-969. The Epoch of Tsar Peter I, Edited by Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow. Translated by Lyubomira Genova, Marek Majer, Artur Mękarski, Michał Zytka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego I Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Łódź-Kraków 2018, Ss. XI+II nlb., 686+2 nlb., il., Mapy, [w Serii Byzantina Lodzensia XXXIV]”. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, Vol. 26, Jan. 2020, pp. 291-3, doi:10.14746/bp.2019.26.16.