Pentek, Z. “Ludwik Tuberon De Crieva, Pamiętniki O Czasach Moich. Tłumaczenie, wstęp I Przypisy Piotr Wróbel I Jacek Bonarek, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2016, Ss. 441+1 Nlb.”. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, Vol. 26, Dec. 2019, pp. 294-5, doi:10.14746/bp.2019.26.17.