Leszka, M. J. “Aleksander Paroń, Pieczyngowie. Koczownicy W Krajobrazie Politycznym I Kulturowym średniowiecznej Europy, Instytut Archeologii I Etnologii PAN, Wrocław 2015, Ss. 520.”. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, Vol. 23, Jan. 2017, pp. 203-6, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bp/article/view/6635.