Pentek, Zdzisław. “Ludwik Tuberon De Crieva, Pamiętniki O Czasach Moich. Tłumaczenie, wstęp I Przypisy Piotr Wróbel I Jacek Bonarek, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2016, Ss. 441+1 Nlb.”. Balcanica Posnaniensia. Acta et studia 26 (December 3, 2019): 294-295. Accessed August 11, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bp/article/view/20302.