1.
Hołasek AR. Jan Mikołaj Wolski, Kultura monastyczna w późnośredniowiecznej Bułgarii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, pp. 225 [= Byzantina Lodziensia, vol. XXX]. BP [Internet]. 2019 Feb. 15 [cited 2023 Jun. 9];25:351-7. Available from: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bp/article/view/16681