1.
Sokulski M. Paweł Wawryszuk, Stosunki polsko-jugosłowiańskie 1945–1971, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Warszawa 2019 (seria Monografie, t. 145), ss. 328. bp [Internet]. 2020Dec.13 [cited 2022Jun.28];27:251-62. Available from: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bp/article/view/25407