1.
Sajkowski W. XX Balcanicum conference. Materials (22–23 X 2021): I. Osmańska groza nad Europą. Z dziejów walk zbrojnych z Imperium Osmańskim II. W stulecie sojuszu polsko-rumuńskiego. Rumunia i księstwa rumuńskie w polityce europejskiej. bp [Internet]. 2021 Dec. 31 [cited 2022 Nov. 26];28(2):231-47. Available from: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bp/article/view/30527