Pressto.

Nagłowek strony

Informacje dla czytelników

Począwszy od tomu 23 (2016), w „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia” jest zamieszczona rubryka IUS VALACHICUM. Składają się na nią artykuły przygotowywane w ramach projektu pt. Wołosi w europejskiej i polskiej przestrzeni kulturowej Migracje – siedziby – dziedzictwo kulturowe (Grant NPRH, 0604/NPRH3/H12/82/2014).    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo