Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 23 (2016): Balcanica Posnaniensia. Acta et studia Bułgarska misja Tadeusza Stanisława Grabowskiego w latach 1915–1918 w świetle jego publikacji na łamach tygodnika "Wiadomości Polskie" Abstrakt  PDF
Jarosław Rubacha
 
Vol 21 (2014) “Idea zrodzona z rozpaczy“. Rola ruchu unickiego w bułgarskim odrodzeniu narodowym Abstrakt  PDF
Krzysztof Popek
 
Vol 23 (2016): Balcanica Posnaniensia. Acta et studia Pan Kubrat i jego pięciu synów. Teofanesa wizja przybycia Bułgarów na Półwysep Bałkański Abstrakt  PDF
Kirił Marinow
 
Vol 22, Nr 2 (2015) Między „jarzmem fanariockim” a „jarzmem jezuickim”. Polemiki wokół bułgarskiej kwestii cerkiewnej między periodykami „Bułgaria” a „Dunajski Łabędź” w latach 1859–1861 Abstrakt  PDF
Krzysztof Popek
 
Vol 22, Nr 2 (2015) Mniejszość żydowska w Księstwie Bułgarii w latach 1879-1885. Wybrane problemy Abstrakt  PDF
Bartłomiej Rusin
 
Vol 20 (2013) Góry Hemos jako miejsce schronienia, baza wypadowa i punkt obserwacyjny w świetle bułgarsko-bizantyńskich zmagań zbrojnych okresu wczesnego średniowiecza Abstrakt  PDF
Kirył Marinow
 
Vol 20 (2013) Балканските војни и актуелните состојби на Балканот Abstrakt  PDF
Makedonka Mitrova, Маrija Pandevska
 
Vol 20 (2013) Symeon I Wielki – pół Grek? Kilka uwag na temat znaczenia terminu ‘emiargos’ (Liutprand z Kremony, „Antapodosis”, III, 29) Abstrakt  PDF
Mirosław Leszka
 
Vol 22, Nr 2 (2015) Gagauzi w Bułgarii, w Mołdawii oraz na Ukrainie – wybrane aspekty Abstrakt  PDF
Jerzy Hatłas
 
Vol 19 (2012) Rumuńskie roszczenia terytorialne wobec Bułgarii w dobie wojen bałkańskich Abstrakt  PDF
Elżbieta Znamierowska-Rakk
 
Vol 19 (2012) Балканские войны: победа и поражение для Болгарии (1912-1913) Abstrakt
Дженгиз Хаков
 
Vol 23 (2016): Balcanica Posnaniensia. Acta et studia Muhajirs. Remarks on Muslims’ Emigration from the Bulgarian Lands in the Turn of 19th and Abstrakt  PDF
Krzysztof Popek
 
Vol 23 (2016): Balcanica Posnaniensia. Acta et studia Spisek Jana przeciw carowi Piotrowi (928) - raz jeszcze Abstrakt  PDF
Mirosław Jerzy Leszka
 
0 - 0 z 13 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo