Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 21 (2014) Polityka mocarstw europejskich wobec Turcji w latach 1903-1914 Abstrakt  PDF
Jarosław Rubacha
 
Vol 24 (2017) Nowe formy instytucjonalizacji pamięci na Bałkanach i w Polsce (komparatystyczne studium trzech przypadków) Abstrakt  PDF
Magdalena Bogusławska
 
Vol 21 (2014) The Ottoman Macedonia between the politics of the young Turks and the Kingdom of Serbia: expectations and negotiations Abstrakt  PDF
Makedonka Mitrova
 
Vol 19 (2012) British and Austrian documents for the position of the Muslim population in Salonica and its surrounding area during the Balkan Wars Abstrakt  PDF (English)
Vera Goseva, Natasha Kotlar-Traykova
 
Vol 19 (2012) Nadzieje i stracone złudzenia. Wojny bałkańskie w świetle tekstów z kręgu Dimitriji Čupovskiego i Krste P. Misirkova Abstrakt  PDF
Lilla Moroz-Grzelak
 
Vol 20 (2013) Балканските војни и актуелните состојби на Балканот Abstrakt  PDF
Makedonka Mitrova, Маrija Pandevska
 
0 - 0 z 6 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo