Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 24 (2017) Obraz Wołochów w piśmiennictwie Jana Długosza Abstrakt  PDF
Anna Obara-Pawłowska
 
Vol 19 (2012) Rumuńscy Arumuni i ich język Abstrakt  PDF
Tomasz Klimkowski
 
Vol 25 (2018) Status Wołochów w jedenastowiecznym Bizancjum (wg Rad Kekaumena) Abstrakt  PDF
Jarosław Dudek
 
0 - 0 z 3 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo