Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 24 (2017) Etnotopografia Nowego Sadu – o dziedzictwie narodów osiedlających się w Nowym Sadzie Abstrakt  PDF
Tomasz Kwoka
 
Vol 23 (2016): Balcanica Posnaniensia. Acta et studia Organizacje polonijne i tożsamość narodowa. Polacy w Bośni i Hercegowinie (BiH) Abstrakt  PDF
Ewa Nowicka
 
0 - 0 z 2 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo