[1]
Grzegorczyk, A. et al. 2018. Słowo wstępne. Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein. 15 (Oct. 2018), 5–9. DOI:https://doi.org/10.14746/cbes.2016.15.1.