[1]
Kopiec, P. 2018. Ekumenizm ma sens. Przyczynek do dyskusji nad artykułem Jerzego Kopani. Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein. 15 (Oct. 2018), 333–350. DOI:https://doi.org/10.14746/cbes.2016.15.25.