Grzegorczyk, A., Ilski, K., & Jakubowski, P. (2018). Słowo wstępne. Zeszyty Naukowe Centrum Badań Im. Edyty Stein, (15), 5–9. https://doi.org/10.14746/cbes.2016.15.1