Grzywacz, M. (2018). "Czy pójdę do nieba?"-Prolegomena do badań nad duchowością dzieci. Zeszyty Naukowe Centrum Badań Im. Edyty Stein, (15), 63–73. https://doi.org/10.14746/cbes.2016.15.5