Kopiec, P. (2018). Ekumenizm ma sens. Przyczynek do dyskusji nad artykułem Jerzego Kopani. Zeszyty Naukowe Centrum Badań Im. Edyty Stein, (15), 333–350. https://doi.org/10.14746/cbes.2016.15.25