Grzegorczyk, Anna, Kazimierz Ilski, and Piotr Jakubowski. 2018. “Słowo wstępne”. Zeszyty Naukowe Centrum Badań Im. Edyty Stein, no. 15 (October):5-9. https://doi.org/10.14746/cbes.2016.15.1.