Grzywacz, Malgorzata. 2018. “‘Czy pójdę Do nieba?’-Prolegomena Do Badań Nad duchowością Dzieci”. Zeszyty Naukowe Centrum Badań Im. Edyty Stein, no. 15 (October):63-73. https://doi.org/10.14746/cbes.2016.15.5.