Grzegorczyk, A., Ilski, K. and Jakubowski, P. (2018) “Słowo wstępne”, Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein, (15), pp. 5–9. doi: 10.14746/cbes.2016.15.1.