Grzywacz, M. (2018) “‘Czy pójdę do nieba?’-Prolegomena do badań nad duchowością dzieci”, Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein, (15), pp. 63–73. doi: 10.14746/cbes.2016.15.5.